"arrived"의 번역 카탈로니아 어 언어:


  사전 한국어-카탈로니아 사람

Ads

  예 (외부 소스는 검토하지)

도착하면 내 손에 들려진 일급기밀 정보들을 발견할거고 Having arrived, they'll find topsecret information in my hands
Quan arribin, trobaran informació molt secreta a les meves mans i tindran justificació per registrar les meves voltes.
도착한 날 이 환락소에서 티리온과 얘기한 걸로 아오 You spoke with Tyrion in this very brothel on the day that you arrived.
Vau parlar amb en Tyrion en aquest mateix bordell el dia en què vau arribar.
험한 길을 따라 2 주를 달려 수도에 막 도착했다면 어디로 가겠나? You just arrived at the capital after two weeks of bad roads,
Acabes d'arribar a la capital després de dues setmanes de camins horrorosos.
베일리쉬 공이 8세때 짐보따리 하나 들고 From the moment he arrived at the gates of Riverrun, a boy of eight carrying everything he owned in a little sack.
Des del moment que va arribar a les portes d'Aigüesvives, quan només era un noi de vuit anys que duia tot el que tenia a un sarronet.