"도달"의 번역 카탈로니아 어 언어:


  사전 한국어-카탈로니아 사람

도달 - 번역 : 도달 - 번역 : 도달 - 번역 : 도달 - 번역 : 도달 - 번역 : 도달 - 번역 : 도달 - 번역 :

Ads

  예 (외부 소스는 검토하지)

내 아파트에 도달 언제 Jeeves 그의 굴에 대한 이동 들었어요.
Quan vaig arribar al meu apartament vaig sentir Jeeves es mou en el seu cau.
그리고 충전 온라인 콘텐츠 공급자가 사용자에 게 도달 하는 새로운 규칙
També l'elaboració de noves normes per fer pagar els proveïdors de contingut online per arribar a més clients.
그러나 그때도 어떤의 도달 범위 이상의 낙하 hell'의 뱃속의 'out을 때
No obstant això, tot i així fora de l'abast de qualsevol plomada 'out del ventre de hell' quan
투 일 토요일이며, 나는 월요일까지 우리가 결론에 도달 수가 되길 바란다 고 말했다.
Avui és dissabte, i espero que dilluns puguem arribar a una conclusió.
인형 당시 상태와 도달 주 속이려고 장군을위한 대기 중 군대를 exhorted 낮은의 개수
Estat titella en aquell moment i setmanes assolits tractant exhortar les tropes dels generals que estiguin en espera el comte de baixa exigir una guerra de resistència nacional Japó ara mateix
아직도 그들의 조상으로 규정되어야 이 벽의 폭정려고했습니다 이내 돈 초급 recesses 이상에 도달 영혼의
Encara s'estipula que els seus pares dins d'aquestes parets de la tirania ha intentat arribar més enllà dels racons de diners per a principiants de l'ànima pts títols com la seva vida per què els serbis
다음 Fearenside의 채찍의 미세한 끝이 엘제이의 검증된 장난감, 그의 재산, 그리고 개를 도달 실망으로, 수레의 바퀴 속으로 퇴각.
Llavors al final més fi del fuet Fearenside va arribar a la seva propietat, i el gos, udolant amb consternació, es va retirar sota les rodes de la carreta.
먼 숲에 깊이가의 overlapping 박차 to 도달, 구불 구 불한 길을 바람 산은 그들의 언덕 쪽 파란색으로 목욕.
Profundament en els boscos llunyans vents d'una manera laberíntics, arribant a la superposició d'estímuls muntanyes banyades en la seva vessant del turó blau.
그정도는 나도 낸터켓에서에 대한 작은 패킷이 이미 있다고 교육에 실망했다 그 장소에 도달 방법은 다음까지 제공하지 것이다 항해, 그
Quant em decebut en assabentar se que el petit paquet de Nantucket ja havia va navegar, i que no hi ha manera d'arribar a aquest lloc s'ofereixen, fins al següent
그래서 그 다음 단계는 코끼리 한마리를 먼저 보내고 그 코끼리가 실험장치 앞에 도달 한 후에 다른 코끼리가 올 때까지
O sigui que el que fem en el següent pas és soltar un elefant abans que l'altre, o sigui que aquest elefant ha de ser prou llest per quedar se allà i esperar i no estirar de la corda, perquè si n'estira desapareix i aquí s'acaba la prova.
큰가 때까지 그러나 그녀는 눈물의 갤런을 흘리기, 모두 같은에 갔다 수영장 모두 둥근 그녀 복도 약 10cm 깊고 도달 반동안.
Però ella va continuar de totes maneres, vessant litres de llàgrimes, fins que va haver un gran piscina al seu voltant, prop de quatre polzades de profunditat i mitjà abast al passadís.
그러나 많은 and 진지한 묵상, 그리고 자주 반복 ponderings의 힘으로 특히 당신이 항목의 뒷부분쪽으로 작은 창을 엽니다 던져 마지막에 결론에 도달 그러한
Però a força de molta contemplació i fervor, i moltes vegades repetides reflexions, i sobretot per obrir les finestres poc al darrere de l'entrada, per fi, arribat a la conclusió que tal idea, però salvatges, podria no ser del tot injustificada.
그의 최고의 찬양은 진심으로 자신이 데리고 정당 수 없었을 그의 그와 함께 아침 식사로 작살, and 의식없이는 거기에 그것을 사용 이상에 도달
El seu major admirador no podria haver justificat la seva cordialment portar el seu arpó en l'esmorzar amb ell, i l'ús d'allà sense cerimònia, arribant a més de
두세 번 그녀는 잘못 복도를 바꾸어 그녀의 방법을 잃었습니다 그녀가 바로 하나를 발견하기 전까지 아래 산책하고 의무가 있지만 지난 그녀 그녀가지만, 다시 자신의 바닥에 도달
Dues o tres vegades que va perdre el seu camí baixant el corredor mal i es obligats a passejar amunt i avall fins trobar la correcta, però per darrera vegada el que va arribar al seu propi pis nou, tot i que es a certa distancia de la seva habitació i no sabia exactament on era.
나는 그것을했다, 그리고 그것이 빛을 가까이 개최하고, 그것을 생각하고, 냄새 맡아 볼래, 그리고 노력 그것에 관한 몇 가지 만족스러운 결론에 도달 할 수있는 모든 방법입니다.
La vaig prendre, i es va apropar a la llum, i se sentia, i ho va fer olor, i va tractar de totes les formes possibles per arribar a alguna conclusió satisfactòria al respecte.
여기, '이 코너에 그들을 아니, 타이'넣어 먼저 놈들을 함께 그들이 도달 안 틀어 아직 충분히 높지 오! 그들은 충분히 하죠, 특히하지 말라 자, 빌! 이 밧줄을 잡고 잡아 지붕 곰은됩니까?
A continuació, posar 'em up en aquesta cantonada No, la corbata' em junts primer que no arriba a la meitat prou alt encara Oh! que faran molt bé, i no siguis particular Aquí, Bill! agafar se a la corda El tenir sostre?
도달 두꺼운 새틴 frocks의 소녀 어떤 아이의 사진되었습니다 자신의 발에 그들에 대해 서서, 그리고 부풀 소매 레이스 목걸이와 소년 그리고 긴 머리, 또는 목 주위에 큰 주름진 옷깃은 이런것와 함께.
Alguns eren fotos de nens nenes en vestits de setí de gruix que va aconseguir als seus peus i es va posar sobre ells, i els nens amb mànigues bollades i colls d'encaix i els cabells llargs, o amb gorgera grans al voltant del coll.