"지분 참여"의 번역 불가리아어 언어:


Ads

  예 (외부 소스는 검토하지)

좋아, 최대 지분.
Добре. Ще трябва да се постараем.
참여 안하는거야?
Чух те.
참여 인원 제한을 없앴습니다.
Премахнахте ограничението на канала.
올바른 참여 함으로써 달성
И по този начин се постигне вярна участие
D는 직접 참여 의 의미입니다.
Д идва от директно участие .
참여 안 시켰어그렇게 생각했나?
Не, разбира се. Случаят го разследваш ти. Защо питаш?
됐습니다 수술 참여 안 할께요
Не, благодаря. Няма да асистирам.
그레이와 에이버리는 임상실험에 참여 중이고
Грей и Ейвъри работят върху опити.
여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 대단히 감사합니다.
И ние ви каним да участвате в него. Благодаря.
수술 참여 가능하다는 명 상담의의 소견서예요
Бележка от психиатъра ми. Трябва да вляза на операцията.
이번 이벤트에 참여 하실 자격을 얻으셨는데요
Заинтересован ли сте?
저는 바베큐 세계챔피언을 획득한¼ 팀에도 참여 했습니다.
Бях част от отбора, който спечели световната купа по барбекю.
미래 사업가 프로그램 참여, 독서 클럽 회원...
Бъдещ Предприемач, Изработване на Годишника... в Студентски съвет
여러분들도, 서로 다른 두 장소에 동시에 참여 가능합니다.
Оказва се, че можеш да бъдеш на две места едновременно.
그냥 농구를하고 싶습니다. 내 마 이 쓰레기에 참여.
Просто искам да играя баскетбол. Не ме участват в този боклук.
이제 수술에 참여 할 수 없다는 건 알겠군
Сега няма да имаш възможността да оперираш.
왜 진작 큐브 프로젝트에 스타크를 참여 안 시켰죠?
Тогава защо ЩИТ не го включиха в проекта Тесеракт .
원래는 밀워키에 가서 당신 남편을 죽여야 했죠 회사 지분 절반을 가져가기 전에 말이죠?
Всъщност се преполага да съм в Милуоки, убивайки съпруга ти, преди той да може да вземе твоята половина от фирмата.
참여 Phineas 그대 그렇다면, 얼굴의 호기심과 날카로운 표정으로 말했다
Ангажиране , каза Финиъс, с любопитни и пронизително изражение на лицето, Когато ти се случи включва ми, моля да ми кажете.
이것은 현재 진행중인 세계적으로 가장 큰 참여 예술 프로젝트입니다.
Това е най големият световен проект за изкуство с участие, който се провежда.
우리가 만약 답을 찾는다면 50대 50의 확률로 참여 가능하잖아
Ако открием отговора имаме шанс 50 50 да влезем.
갈 곳 없나 닥터 스티븐스? 아니면 자네도 참여 하겠나?
Участвате ли др Стивънс или имате други планове?
당연하지 제가 선생님 수술에 참여 못한 이유를 직접 들어야겠어요
Трябва да ми кажеш защо не ме искаше на твоята операция.
니들 전부 다 아무도 수술에 참여 못 하게 될까봐
Вие непрекъснато се сърдите затова, че вече не оперирате.
사실 그것들은 참여, 그리고 잠재력, 우리 시민들의 잠재력을 키우기 위한 교육이었습니다.
Всъщност те били обучение за взимане на участие, за потенциала, за нарастващия потенциал на гражданите.
협상 테이블에서 여성의 충분한 참여 없이는 전쟁이나 평화의 종결에 대한 협상을
Трябва да разберем, че не можем да водим преговори за приключването на войни или за мир без да включим жените пълноценно на масата за преговори.
그리고 그들 각자의 비젼들, 그리고 이 수학적 방식을 가진 그들의 참여.
Тяхното въображение и тяхното взаимодействие с този математически метод.
그를 작업 참여 총을 받고 사망, 하지만 당신은 총을 안 죽었어요.
Работа, че го е привлякла започна да стреля и убит, но не я карате застрелян и убит.
당신이 이 팀에 참여 해주었으면 해요 그들이 신뢰할 만한 사람이 필요해요
Трябвате ни за революцията. Трябва ни някой, на когото вярва.
레벨 센서 케이블 콘센트에서 커버를 제거, 커넥터 참여 그리고 다시 커버 캡
Свалете капака от ниво сензор кабел съд, ангажира съединителя и си инсталирате капачката на покрива
이것은 내가 멋진, 원하는 결과를 생성하지만, 내가 말하는대로, 비용은 참여 상당한 것이다.
Фантазия, аз Това ще произведе желания резултат, но както казах, за сметка на ще бъде значителен.
인턴이 할 수 없는 일을 할 기회지 고난이도의 수술 참여 기회 말이야
Ще получите нещо нечувано за стажант ще присъствате на сложна операция.
따라서, 그의 여동생은 다른 선택의 여지가 없었어요하지만 그의 아버지는 동안 어머니를 참여 부재.
Така, сестра му не е имал друг избор, освен да се включат майка му, докато баща му е бил отсъства.
이들 중 60개에 가까운 펀드를 제시해 주는 상품의 참여 비율은 60번째 백분위수까지 떨어졌습니다.
В тези планове, които предлагаха около 60 фонда, процентът на включване падаше до около 60 процента.
당신이 찾을 것 셜록 홈즈가 높은 게임에 것이다 고 말했다 혹시 아직 완료하고, 놀이가 더 흥미로운 것임이보다 밤 지분.
Мисля, че ще намерите , казва Шерлок Холмс , който ще играе за по висока дял на вечер, отколкото някога сте си направили все още, и че играта ще бъде по вълнуващо.
전체 리믹스 커뮤니티가 단순히 우스운 농담꺼리에서 모든 사람들이 참여 할 수 있는 공간이 되었습니다.
Цяла ремикс общност покълна, която го отведе от просто една глупава шега до нещо, в което всички ние всъщност можем да участваме.
단지.. 얼마 전에 약혼자가 돌연사해서 내가 좀 미쳐버리는 바람에 당분간은 수술에 참여 못 해
Просто, когато моят годеник умря, не много отдавна, аз малко превъртях и за мен известно време няма операции.
, 그리고 당신은, 존스, 당신을 위해, 씨 Merryweather은 지분 일부 3만파운드 것입니다 그것은 당신이 당신의 손을 얹은하고자하는 대상에 따라 사람이 될 것이다.
За вас, г н Merryweather, залогът ще бъде около 30,000, и за вас, Джоунс, той ще бъде човекът, при когото желаете да постави ръцете си.
그리고 우리가 알게 된 것은, 더 많은 편드가 제공될 수록 분명, 참여 비율은 낮아진다는 것이었습니다.
И това, което открихме беше, че колкото повече фондове се предлагат, толкова по малък беше процентът на включване.
그래서 가장 극심한 예에서는, 2개의 펀드를 제시해 주는 계획들에서, 참여 비율은 70 중반 정도에 있었는데
Ако погледем крайните стойности, за тези планове, които предлагаха два фонда процентът на включване беше около 75 процента все още не достатъчно висок колкото го искахме.
이것이 바뀌어서, 기술에도 있지만 우리의 정신에도 있는 멋진 능력들을 사용할 수 있는 새로운 참여 방법을
Мисля, че трябва да променим това, да намерим нови начини за участие, използвайки големите възможности, които сега съществуват в технологиите, но не само там, умовете, които имаме.
공간이 매우 넓어서 사람들이 먼저 관람을 하고 직접 참여 하기 전에 이해 할 수 있습니다.
Има много място, така че хората могат да се качат и да разберат какво е, преди да се въвлекат.
우리는 이러한 참여 모델을 통해서 디자인은 디자이너의 손을 떠나서, 모두의 손에 주어졌을 때, 가장 큰 영향력이
Вероятно можем да доведем тази идея за участието до логичното й заключение и да кажем, че дизайнът може да окаже най огромно влияние, когато е изваден от ръцете на дизайнерите и поставен в ръцете на всички.
의 시간 agee과 예의를 기억 대통령에를했을 때의에 참여 가난한 분석 definate 왕에 잠 항에있어서, 모든 다음날 아침
Спомням си времето Ейджи и коректност на участва в когато президентът трябваше да спи на бедните анализ definate цар която всеки следващата сутрин
그러나 참여 국가에서 노트북을 늘려달라는 요청이 들어왔고 저희는 다양한 이유로 요청을 수락했습니다. 여러분이 하실 수 있는 일은
Но страните поискаха по висока цена, позволихме им поради различни причини.